WHO CARES: geleerde lessen voor nieuwe vormen van wonen en zorg

De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt om nieuwe vormen van wonen en zorg. Vandaag biedt Who Cares tijdens de Dutch Design Week de geleerde lessen uit de Community of Practice aan voorzitter Hans Adriani van de Taskforce Wonen en Zorg aan. Zodat de Taskforce nieuwe vormen van wonen en zorg gerichter kan helpen vormgeven.

Who cares: ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Beter aansluiten bij behoeften oudere bewoners

In 2017 signaleerde Who Cares dat de voorzieningen in woonwijken onvoldoende aansluiten bij de behoeften van oudere bewoners. Sommige ouderen hebben zorg en ondersteuning aan huis nodig. Veel van hen willen graag in hun eigen buurt blijven wonen, maar de huidige woningvoorraad biedt onvoldoende mogelijkheden om een gepaste woning voor hen te vinden. Ook schieten de ruimtelijke voorzieningen in de buurt voor hen soms tekort. Daarom schreef Who Cares een ontwerpprijsvraag uit voor nieuwe initiatieven van wonen en zorg.

Locaties die ontmoeting en betrokkenheid stimuleren

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren deelt Who Cares nu 4 adviezen voor een toekomstbestendige aanpak van wonen en zorg. Dit vraagt allereerst om actief experimenteren met nieuwe vormen van aanbesteding en samenwerking door gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders om meer locaties bruikbaar te maken. Hier moet de focus liggen op het creëren van een zorgzame woonomgeving die ontmoeting stimuleert. Daarbij is een centrale rol voor bewoners in de visie- en planvorming van belang. De ervaringen van de Who Cares ontwerpprijsvraag laten ten slotte zien dat plannen makkelijker tot ontwikkeling kunnen komen door deze visueel uit te werken en zo de betrokkenheid te vergroten.

WHO CARES

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het Atelier Rijksbouwmeester schreven in 2017 samen met Stichting Humanitas de Who Cares ontwerpprijsvraag voor toekomstbestendige wijken uit. 15 van de 174 inzendingen zijn begonnen aan de uitvoering. Dit zijn bijvoorbeeld een netwerk van hofgemeenschappen en aantrekkelijke stadsdorpen waar meerdere generaties naast elkaar wonen. In een Community of Practice zijn zij begeleid. Door de geleerde lessen mee te geven aan de Taskforce Wonen en Zorg kan deze zijn ondersteuning van gemeenten gerichter vormgeven. Zo kunnen burgers, gemeenten en andere betrokkenen samen nieuwe woonwijken creëren die voldoen aan de huidige behoeften van de samenleving.