RVS neemt deel aan de SER-Denktank

Het Coronavirus stelt zowel onze gezondheid als de manier waarop we samenleven op de proef. Er ontstaan urgente problemen die we nu met een enorme inzet op weten te lossen; onder druk wordt alles vloeibaar. Maar ook het lange termijnperspectief van deze crisis mag niet uit het oog verloren worden. Welke kwesties, die eerder al problematisch waren, lijken nu een nog dringender karakter te krijgen? Hoe gaan we verder na de crisis? Deze vragen behelzen alle domeinen van ons leven en vergen daarom een brede maatschappelijke aandacht.  

De RVS participeert daarom ook in de SER-Denktank. Hier nemen naast de sociale partners ook instellingen als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank en Clingendael aan deel. Door onze krachten en kennis te bundelen kunnen wij het kabinet van de doordachte adviezen voorzien.

Naast de SER-denktank wordt er vanuit het 7-institutenoverleg (NZA, Zorginstituut Nederland, IGJ, RIVM, Gezondheidsraad, ZonMW en RVS) gezamenlijk nagedacht over maatregelen die nodig zijn na de eerste fase van de crisis. Dit doen we op drie thema’s
- Meedenken over de kennisagenda (voorbereiding door VWS)
- Nadenken over toekomstscenario’s na corona
- Geleerde lessen vastleggen en delen