Onnodig lange crisissituatie is funest voor een gezonde samenleving

De coronacrisis raakt ons allemaal. Zowel de gezondheid van onszelf en onze dierbaren als de manier waarop wij met elkaar samenleven. Waar hoopvolle nieuwe initiatieven en samenwerkingsrelaties ontstaan, bekruipt ons tegelijkertijd het gevoel dat er een mondiale crisis gaande is die zijn weerga niet kent. Dit zorgt ervoor dat een veelheid aan maatschappelijke vragen nu urgenter zijn dan ooit tevoren. In deze speciale blogreeks reflecteren Raadsleden op de maatschappelijke vragen die de Corona-crisis teweeg brengt.

Hierbij de tweede blog in deze reeks 'Onnodig lange crisissituatie is funest voor een gezonde samenleving' van Jan Kremer en Jan-Luuk Hoff.