Zorg voor de toekomst van thuiswonende ouderen

Soms vallen dingen prachtig samen. “Bouwen, bouwen, bouwen,” hoorden we Wouter Bos op de televisie zeggen als voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouders (TZTO). Een week eerder presenteerde de Raad zijn rapport 'De Derde Levensfase: het geschenk van de eeuw'. Beide adviezen maken duidelijk dat de vergrijzing vraagt om meer actief beleid en maatschappelijke discussie. Hoe zorgen we voor beweging?

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

Blogreeks De Derde levensfase

De maatschappelijke discussie over de derde levensfase is in volle gang. Wakkerde Greet Prins (oud Raadslid) de discussie in 2018 aan op het Beter Oud jaarcongres en Trouw met de prijsvraag over de YEP's in 2019. De RVS start nu een blogreeks over welke concrete maatregelen & arrangementen nodig zijn om het potentieel van de derde levensfase te verzilveren. Hoe zorgen we voor de juiste beweging? We verwachten blogs van Johan Wakkie, Kees Penninx en leden van VeRS.

Lees nu de eerste blog in deze reeks van Aletta Winsemius en Pieter Hilhorst.