Jet Bussemaker verzorgt 8e Hannie van Leeuwenlezing

Op donderdag 14 november zal Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de 8e Hannie van Leeuwenlezing verzorgen in Utrecht. Ze zal in haar lezing o.a. ingaan op de – volgens haar – meest prangende lokale vraagstukken de komende vijf jaar binnen het sociaal domein en de rol die adviesraden hierin kunnen spelen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u hier kijken op de website van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Jet Bussemaker