Anders verantwoorden - Wat wonen kan leren van de zorg

Niet alleen in ‘de sector Volksgezondheid en Samenleving’ wordt nagedacht over anders verantwoorden. Naar aanleiding van het RVS-advies ‘Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg’ werd projectleider Bart van de Gevel uitgenodigd voor een toelichting op het advies door de ‘Vrijplaats Verantwoorden en Toezien zoals het bedoeld is’.

Deze vrijplaats, een informeel platform in de sector wonen, met deelnemers vanuit woningcorporaties, de Autoriteit woningcorporaties, de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de wetenschap, verkent hoe verantwoording en toezicht meer vruchtbaar kan zijn dan nu vaak het geval is en waarde kan toevoegen voor het wonen van mensen en voor het functioneren van de samenleving. Pakweg eenmaal per kwartaal komt dit bijzondere gezelschap bijeen voor een ‘goed gesprek’ over verantwoorden.

In een goed gesprek over het advies bleek vooral de grote verwantschap in kwesties en gedachten over verantwoorden. Hier en daar waren er ook verschillen, veelal veroorzaakt door de verschillen in hoe verantwoording en toezicht bij woningcorporaties en bij zorgorganisaties nu zijn georganiseerd. Interessant om van en met elkaar te leren.

De vrijplaats schreef naar aanleiding van dit advies en het gesprek een artikel. Lees hier het artikel op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Blijk van vertrouwen