Wij vragen uw hulp voor onze nieuwe werkagenda!

Dit jaar stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een nieuwe werkagenda op voor de komende jaren. Welke thema’s op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving verdienen aandacht? Daarbij vragen we graag uw inbreng!

ranking the topcis

Meer informatie vindt u op de website www.raadrvs.nl/rankingthetopics. Met ons meedenken kan door het invullen van een korte vragenlijst. U kunt daarin aangeven welke onderwerpen u belangrijk vindt. En wat wij zeker niet over het hoofd mogen zien in onze adviezen aan de regering. Ook kunt u hier zien wat andere mensen belangrijk vinden.

De inbreng van u en anderen verwerken wij in onze nieuwe werkagenda, die wij naar verwachting januari 2020 vaststellen.

Wij hopen dat u met ons mee wilt denken! U kunt de link naar de website uiteraard ook delen in uw netwerk.