Ageeth Ouwehand en Erik Dannenberg nieuwe leden Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Op voordracht van minister Hugo de Jonge (VWS) en bij Koninklijk Besluit zijn Ageeth Ouwehand en Erik Dannenberg benoemd als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Ageeth Ouwehand was lang werkzaam als verpleegkundige, is jurist en op dit moment voorzitter van de raad van bestuur bij Beweging 3.0 (VVT-organisatie). Tevens is zij onder meer voorzitter van het bestuur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en lid van de commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).
Erik Dannenberg is zijn loopbaan gestart in de maatschappelijke opvang en heeft vervolgens als wethouder, bestuurder en adviseur in diverse gremia gewerkt. Momenteel is hij voorzitter van Divosa, een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties waaronder voorzitter van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. De benoeming gaat in per 15 augustus 2019 en geldt voor vier jaar.

Jet Bussemaker, voorzitter RVS: “De raad is erg blij met de komst van deze twee nieuwe leden. Beiden kennen de zorg van binnenuit, weten uit de praktijk hoe zorg en samenlevingsvraagstukken samenhangen en hebben bestuurlijke ervaring. Zij vormen een goede aanvulling op de huidige samenstelling van de raad. Tevens hebben zij ruime ervaring in de voor de RVS relevante maatschappelijke domeinen. Ik kijk uit naar onze samenwerking en de bijdrage van deze nieuwe raadsleden”. 

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert de regering en de beide kamers der Staten-Generaal, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van volksgezondheid en samenleving. Met de komst van deze twee nieuwe raadsleden is de raad weer voltallig.

Ageeth Ouwehand en Erik Dannenberg