Dure geneesmiddelen blijven de gemoederen bezighouden

In november 2017 bracht de RVS het advies Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen - Beter, sneller, goedkoper uit. Afgelopen week waren dure geneesmiddelen vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek.

De Amerikaanse farmaceut Vertex, maker van het geneesmiddel Orkambi tegen taaislijmziekte is een rechtszaak gestart tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat het de maximumprijs dit voor het middel is vastgesteld te laag vindt.

In het Verenigd Koninkrijk kan de National Health Service het middel, dat daar £105.000 per patiënt per jaar kost, überhaupt niet betalen. Bill Wiggen, een Brits parlementslid, heeft de overheid gevraagd om een dwanglicentie voor het middel af te geven, zodat andere fabrikanten het middel mogen gaan maken.

In Nederland is overigens per 1 februari jl. de zgn. apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet van kracht geworden. Dit betekent dat apothekers medicijnen waar een patent op rust, bijvoorbeeld Orkambi, zelf mogen maken zonder dat ze inbreuk maken op het patent. De RVS had in zijn advies hiervoor gepleit naast andere instrumenten die bij te dure geneesmiddelen ingezet kunnen worden zoals dwanglicenties en aanpak van misbruik van marktmacht.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt dat reguliere ziekenhuiszorg in de knel kan komen door dure geneesmiddelen.

Amerikaanse farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer en Merck zijn niet blij met de ontwikkelingen in Nederland. Amcham, belangenbehartiger voor Amerikaanse bedrijven in Nederland, stuurde een boze brief naar minister Bruins. Zij stelt dat hij de positie van farmaceutische bedrijven ondermijnt en het Nederlandse investeringsklimaat onder druk zet.

Deze kritiek schoot de minister in het verkeerde keelgat. “Zij zouden er beter aan doen zich te richten op het maken van betaalbare medicijnen”, repliceert Bruins.

Ook in de Verenigde Staten zijn de hoge geneesmiddelprijzen een probleem. In zijn State of the Union hekelde Donald Trump de hoge geneesmiddelprijzen in de VS: "It is unacceptable that Americans pay vastly more than people in other countries for the exact same drugs, often made in the exact same place. This is wrong, unfair, and together we will stop it." Hij gaf aan dat hij wil dat geneesmiddelfabrikanten inzicht geven in de reële kosten.

Kortom: (te) dure geneesmiddelen blijven wereldwijd de gemoederen bezighouden.

geneesmiddelen