Loek Winter legt raadslidmaatschap RVS neer

In de raadsvergadering van 6 december jl. heeft Loek Winter aangegeven terug te treden als lid van de RVS. De raad dankt Loek Winter voor zijn bijdrage aan het werk van de RVS.