Ruimte voor verschil in de zorg

De zorg in Nederland stond centraal tijdens de RVS-conferentie “De zorg van morgen: een waardevolle zorg”, op 10 oktober 2016.

Nederland kent een goede gezondheidszorg, maar er is ook onbehagen bij mensen die zorg nodig hebben en bij zorgprofessionals. Pauline Meurs opende de conferentie met een pleidooi voor het toevoegen van pluriformiteit als vierde leidende principe.

Fijnmazige verbeteringen

Ga uit van verschil tussen mensen, niet van gelijkheid. Fijnmazige verbeteringen zijn nodig om het onbehagen te verminderen. Vervolgens onderstreepte Kees Vendrik (Algemene Rekenkamer) het belang van verantwoording in een rechtsstaat en nodigde uit om na te denken over manieren om dit “slim en slank” uit te voeren.

Onzekerheid

Angela Maas (UMC Radboud) liet vanuit haar eigen praktijk zien dat de verschillen tussen mannen en vrouwen onvoldoende worden erkend en dat de angst om fouten te maken dit belemmert. Ronnie van Diemen (IGZ) wees op het belang professionals te faciliteren om over hun onzekerheden te spreken. Hugo de Jonge (wethouder Rotterdam) schetste de dilemma’s van gemeenten om maatwerk te bieden, maar willekeur te voorkomen. Tot slot discussieerden vijf Tweede Kamerleden over dilemma’s en oplossingen.