Corona, leven & zorgen - recente adviezen, raadplegingen en blogs

De coronacrisis raakt ons allemaal. Zowel de gezondheid van onszelf en onze dierbaren als de manier waarop wij met elkaar samenleven. Waar hoopvolle nieuwe initiatieven en samenwerkingsrelaties ontstaan, bekruipt ons tegelijkertijd het gevoel dat er een mondiale crisis gaande is die zijn weerga niet kent.

Corona: maatschappelijke vragen zijn urgenter dan ooit

Raadsleden en professionals reageren op de maatschappelijke vragen die de coronacrisis teweeg brengt.