Anders leven en zorgen

Anders leven en zorgen

Hoe kunnen we een alternatief bieden aan het huidige zorgparadigma zoals beschreven in ons advies 'Recept voor maatschappelijk probleem'?

Wat betekent het voor onze samenleving als we zorgen meer willen inbedden in het normale leven, en wat vraagt dit van de burger? Onderdeel van een nieuw paradigma is ook een passende afstemming tussen formele en informele zorg en het herijken van de waarde van de kennis en kunde van burgers, patiënten en mantelzorgers.

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Het project loopt en het advies verschijnt naar verwachting dit najaar.

Projectteam