Oplossingen voor mensen in een precaire situatie

Oplossingen voor mensen in een precaire situatie

Een grote groep Nederlanders bevindt zich door een combinatie van armoede, schulden en bijvoorbeeld een taalachterstand of licht verstandelijke beperking permanent in een precaire situatie (SCP 2014b; SCP 2018b; Ministerie van Financiën 2019). Die situatie kan het hele leven bepalen, van opgroeien in armoede, een onzeker werkend leven met nauwelijks financiële buffers tot een kwetsbare oude dag.

Ook hulp van de overheid biedt vaak slechts tijdelijke oplossingen voor één probleem en helpt hen niet of nauwelijks vooruit. Ze zijn permanent vatbaar voor tegenslag. Het zet hun gezondheid en welzijn onder druk. We duiken in de problematiek en verkennen onorthodoxe oplossingen om het tij te keren.

Wat vraagt dit bijvoorbeeld van de toegang tot zorg en hulp, en welke kansen bieden vormen van sociale preventie?