Dakloosheid

Dakloosheid

We verkennen wat het perspectief van een recht op wonen kan betekenen voor de aanpak van dakloosheid in Nederland. Daarbij zoomen we niet alleen in op de mensen van wie bekend is dat ze dakloos zijn, maar ook op de ‘precair gehuisvesten’: de groeiende groep mensen die door een levensgebeurtenis zoals een scheiding tijdelijk op straat dreigt te komen te staan.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Wij hebben het advies over dakloosheid uitgebracht en aangeboden aan de tweede kamer.

Lees Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen.

Projectteam