Complexe ongelijkheid

Complexe ongelijkheid

Verschillen zijn met elkaar verweven. Denk aan de samenhang tussen opleiding en onvoldoende bestaanszekerheid en gezondheid. We brengen deze complexiteit in beeld om te onderzoeken wanneer verschillen het beste aan te pakken zijn - via welke sociale determinanten en waar in de levensloop. En we kijken hoe domeinoverstijgende investeringen of aanpakken kunnen helpen, als input voor een hernieuwd maatschappelijk debat.

Essay 'Gezondheidsverschillen voorbij'

Hierover schreven we het essay 'Gezondheidsverschillen voorbij - Complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal'. We constateren dat het huidige nationale beleid te eenzijdig focust op het individu. Aanvullend daaraan is een bredere blik nodig om gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende achterstanden daadwerkelijk te verkleinen. Met dit essay willen we samen met u die verbreding opzoeken. Deze input nemen we mee in de verdere uitwerking van dit thema ‘Verschillen in de samenleving’.

Projectteam