Complexe ongelijkheid

Complexe ongelijkheid

Verschillen zijn verweven met elkaar. Denk aan de samenhang tussen opleiding en onvoldoende bestaanszekerheid en gezondheid.

We brengen deze complexiteit in beeld om te onderzoeken wanneer verschillen het beste aan te pakken zijn - via welke sociale determinanten en waar in de levensloop.

En we kijken hoe domeinoverstijgende investeringen of aanpakken kunnen helpen, als input voor een hernieuwd maatschappelijk debat.