Zorg op afstand dichterbij

Zorg op afstand dichterbij

Tijdens de coronacrisis nam het gebruik van digitale zorg snel toe. Het Ministerie van VWS signaleerde snelle en zinvolle ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg op afstand. En vroeg de Raad wat nodig is om dit in de toekomst op een goede manier te kunnen continueren.

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Projectgroep