Samen verder

Samen verder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving slaan de handen ineen. Onder de noemer ‘Samen verder’ willen deze 5 organisaties gezamenlijk bijdragen aan de ambitie om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren en een handreiking doen waar die verbetering nu nog stagneert.

We willen onderweg leren van de successen én de problemen die kinderen en gezinnen, hun naasten, jeugdhulpverleners, zorgaanbieders en gemeenten tegenkomen op weg naar passende zorg voor hun complexe problemen. 

In totaal ontvangen zo’n 400.000 kinderen (ongeveer 10 procent van alle kinderen) per jaar een vorm van jeugdhulp. Daarbinnen is er een beperkte groep waarvoor de problemen complex zijn. Wat is ons perspectief op de vragen en problemen van deze kinderen en gezinnen? We noemen 2 belangrijke uitgangspunten, mede ontleend aan het Kinderrechtenverdrag. 

Gezamenlijk traject

We bundelen onze krachten en starten een gezamenlijk traject. We willen onderweg leren van de successen én de problemen die kinderen en gezinnen, hun naasten, jeugdhulpverleners, zorgaanbieders en gemeenten tegenkomen op weg naar passende zorg voor hun complexe problemen. Dat doen we in twee fasen.

  • In fase I organiseren we gezamenlijk ‘Samen verder’-sessies. Dat zijn sessies waarin we samen met praktijk en politiek onderzoeken waar wensen en initia tieven tot verbeteren op dit moment stagneren – of waar juist niet – en wat we daarvan kunnen leren. Fase I loopt van mei tot oktober 2021.
  • In fase II formuleren, agenderen we potentiële doorbraken en toetsen die bij het veld. Zo proberen we samen verder te komen waar dat nu nog niet lukt. Daarbij brengen we elk onze eigen rol, taak en ervaring mee: we brengen belangen van kinderen en gezinnen, regelgeving, bekostigingssystematiek en handelingsperspectieven voor politiek, beleid en bestuur bij elkaar. Fase II loopt van oktober tot december 2021.

Projectteam

  • Prof. dr. M. (Jet) Bussemaker
  • Drs. P.(Pieter) Hilhorst
  • L.E. (Lotte) Welling MA
  • W. (Willemijn) van der Zwaard MA