Regie in zorg en welzijn

Regie in zorg en welzijn

Voortbouwend op deze en andere casussen reflecteren wij op de uitgangspunten en bedoelingen achter stelselwijzigingen in de afgelopen 15 jaar, en de vertaling naar de praktijk. Daarmee bieden we ook een reflectie op huidige discussies over regionale samenwerking om tot meer regie in de regio te komen. Wat verstaan we precies onder het begrip ‘regio’, en zijn de verwachtingen van regie in de regio wel realistisch? Wanneer is het niveau van de individuele patiënt, de wijk, de gemeente, de regio of juist het landelijke of zelfs internationale niveau eigenlijk logisch?