Privacy en gegevensuitwisseling

Privacy en gegevensuitwisseling

Hoe kunnen ICT en een betere gegevens-uitwisseling eraan bijdragen dat burgers en professionals soepelere overgangen tussen stelsels, disciplines en organisaties ervaren? En wat vraagt dit aan leiderschap van bestuurders en toezichthouders van zorg- of ICT-bedrijven en van de ICT-vaardigheden van zorgverleners en van patiënten en cliënten? Wat is er nodig om dit te realiseren, bijvoorbeeld in balans met het medisch beroepsgeheim en hoe we denken over privacy in de zorg?

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Dit advies zal medio 2021 van start gaan.

Projetteam