Hoofdlijnenakkoorden in de zorg

Hoofdlijnenakkoorden in de zorg

Sinds 2012 sluit de minister van VWS op het terrein van de curatieve zorg hoofdlijnenakkoorden met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten. De Raad adviseert om in 2022 niet opnieuw hoofdlijnenakkoorden af te sluiten in de huidige vorm: primair gericht op kostenbeheersing, ‘onderbouwd’ met inhoudelijke afspraken. Maar op zoek te gaan naar een passende mix van beleidsinstrumenten voor de domeinoverstijgende uitdagingen in de zorg. In het advies 'Opnieuw akkoord?' biedt de Raad toetsstenen voor die afweging.

Projectteam