De kunst van het innoveren

De kunst van het innoveren

De uitdagingen in de zorg en het sociaal domein zijn dusdanig groot dat we niet kunnen blijven werken zoals we werken. Volgens de RVS betekent dit dat we moeten innoveren vanuit de wensen en behoeften van burgers. Innoveren door niet alleen te kijken naar ziekte-gerelateerde symptomen en naar wat technisch mogelijk is, maar juist ook inspelen op sociale en emotionele problemen en behoeften. Een integraal perspectief dus. Vanuit dit startpunt krijgen we zicht op noodzakelijke veranderingen in werkwijzen, organisatievormen en systemen (technologie) die voor burgers van waarde zijn.  

Aan de hand van case-studies bestuderen we hoe we met innovaties in de zorg en het sociaal domein beter tegemoet kunnen komen aan de integrale wensen en behoeften van burgers. Ook bekijken we de invloed van organisatiebelangen en stelselkenmerken op het doen slagen van innovaties die de behoeften van burgers centraal proberen te stellen. 

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Het project is gestart en loopt gedurende 2021.

Projectteam