De kunst van het innoveren

De kunst van het innoveren

Leren van elkaar, goede ideeën opschalen, of oude regels ‘de-implementeren’. Waarom gaat dat zo moeilijk in de zorg en sociaal domein? Hardnekkige houdingen als ‘not invented here’ of ‘het mag vast niet’ zitten vaak in de weg, net als bijvoorbeeld gebrekkige kennisoverdracht of communicatieproblemen door specialistische expertises. Hoe is gebrekkige innovatie te verklaren vanuit de inrichting van de stelsels en professionele en institutionele waarden en culturen? En hoe is er verandering in te brengen? Wat vraagt dit bijvoorbeeld van het leiderschap van bestuurders, toezichthouders en de overheid?

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Het projectteam is momenteel bezig met het vaststellen van het startpunt van dit advies.

Projectteam