De beloften van de regio

De beloften van de regio

In de zorg en het sociaal domein wordt veel verwacht van regionale samenwerking. De afgelopen jaren zijn er dan ook allerlei regionale verbanden ontstaan: van dementienetwerken en samenwerking rond regiobeelden tot regionale programma’s om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Regionale samenwerking

Ook in beleidsplannen en verkiezingsprogramma’s neemt ‘de regio’ (weer) een prominente plek in. Bijvoorbeeld als passend niveau om zorg en hulp te organiseren, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen of maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.

Regionale samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid, en vaak zijn ervaringen positief. Tegelijkertijd gaat het niet vanzelf. Samenwerken blijkt ook hard werken. En de coronacrisis heeft geleerd dat een regionale aanpak niet automatisch meerwaarde heeft.

Dit adviestraject

De Raad onderzoekt in dit adviestraject of de diverse beloften van regionale samenwerking wel realistisch zijn. Wat wordt eigenlijk met ‘de regio’ bedoeld, en hoe zou samenwerking er op deze schaal uit moeten zien? Zo willen we perspectief bieden op de vraag of en hoe regionale samenwerking daadwerkelijk van waarde kan zijn. Voor individuele burgers, betrokken organisaties en beleidsmakers. 

Op 7 oktober 2021 trapten we dit adviestraject af met onze jaarlijkse conferentie. De komende maanden volgt op deze plek ook meer informatie over het vervolg van dit traject.

Projectteam

Prof. dr. M. (Martijn) van der Steen
E.J.J. (Evert) Schot MSc
Dr. A. (Aletta) Winsemius