Acute zorg

Acute zorg

Naar aanleiding van een vraag van de Tweede Kamer onderzoeken wij hoe publieke waarden rondom acute zorg in de toekomst beter te borgen zijn. We werken verschillende scenario’s uit voor de organisatie, coördinatie en de financiering van acute zorg. Zo reiken we input aan voor beleidsvorming over de toekomst van de acute zorg.