Acute zorg

Acute zorg

Naar aanleiding van een vraag van de Tweede Kamer onderzoeken wij hoe publieke waarden rondom acute zorg in de toekomst beter te borgen zijn. We werken verschillende scenario’s uit voor de organisatie, coördinatie en de financiering van acute zorg. Zo reiken we input aan voor beleidsvorming over de toekomst van de acute zorg.

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Wij hebben het advies over acute zorg uitgebracht en aangeboden aan de tweede kamer.

Lees het advies Van deelbelangen naar gedeeld belang

Projectteam