Grenzen aan genezen en verbeteren

Grenzen aan genezen en verbeteren

Door groeiende medische mogelijkheden lijkt een maatschappelijk ideaal van maakbaarheid steeds meer binnen handbereik te komen. Dat maakt het omgaan met kwetsbaarheid, lijden en de dood ingewikkeld. Hoe voeren we hierover in de zorg en met elkaar een beter gesprek?

Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

Maatschappelijke opgave

Leven en maakbaarheid lijken steeds meer synoniemen van elkaar. Dankzij medische innovaties en technologische ontwikkelingen leven we langer en gaan we aan veel ziektes of aandoeningen niet meteen dood.

Een pil, een nieuw lichaamsdeel, een kunstorgaan: de geneeskunde gaat telkens op zoek naar een nieuwe mogelijkheid. We lijken controle te kunnen verkrijgen over gezondheid en ziekte, en ons fysiek en mentaal zelfs te kunnen verbeteren door het gebruik van apps, esthetische ingrepen of DNA-technieken: onze levens lijken maakbaar.

We vergeten te vaak dat kwetsbaarheid, lijden en de dood ook met het leven zijn verbonden. De geneeskunde kan niet altijd de gehoopte genezing bieden en langer behandelen levert niet altijd extra kwaliteit van leven op. Hoewel we de dood steeds verder kunnen uitstellen, is ze niet te overwinnen. Langer leven gaat gepaard met nieuwe vormen van lijden.

Feit blijft dat we sterfelijk zijn, en we allemaal te maken krijgen met ziekte, tegenslag, en verlies, van onszelf of onze naasten. Aandoeningen zijn vaker chronisch en collectieve middelen zijn beperkt.

Parallel aan de begrijpelijke wens om langer in gezondheid te leven, rijst de vraag: hoe leren we leven met kwetsbaarheid en eindigheid? Het voeren we ‘het goede gesprek’ hierover, en hoe leren we beter in te spelen op de wensen en angsten van patiënten en mantelzorgers? Dat kan best moeilijk zijn in de spreekkamer van de arts, waar het toch vaak nog vooral draait om genezen en blijven leven.

Hoe zijn artsen en andere zorgmedewerkers beter toe te rusten om gesprekken te voeren over wel of niet doorbehandelen en over kwaliteit van leven en sterven?