Ruimte voor ontmoeting

Ruimte voor ontmoeting

De afgelopen jaren werkte de Raad samen met het de Rijksbouwmeester namens het College van Rijksadviseurs samen in het project Who Cares: op zoek gegaan naar nieuwe vormen van wonen en zorg. In 2021 geven wij hieraan samen een vervolg onder de noemer ‘Ruimte voor ontmoeting’. We stappen in dit vervolg als het ware de deur van de woning uit, en verbreden de blik naar de buurt. Je ‘ergens thuis voelen’ gaat immers ook over de omgeving rondom het eigen huis. Hoe kunnen publieke plekken en aanwezige voorzieningen in de wijk bijdragen aan onderlinge zorgzaamheid? Welke rol speelt fysieke ontmoeting daarin? En hoe kan de overheid daar samen met burgers en anderen op sturen?

Hoe ver zijn wij met dit project?

We hebben de eerste stap in aanloop naar het beleidsadvies gepubliceerd: Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving

Projectteam