Ruim baan voor indirect gezondheidsbeleid

Ruim baan voor indirect gezondheidsbeleid

Op basis van inzichten over brede determinanten van gezondheid, ook in de (nabije) leefomgeving (Investeren in een gezonde leefomgeving bevordert gezond gedrag, RIVM), denken we na hoe beleidsmakers deze passend aan kunnen pakken. Hoever moet de overheid gaan in het creëren van een gezonde omgeving en het inzetten op gedragsverandering? We bieden een perspectief op preventief gezondheidsbeleid als vervolg op het huidige preventieakkoord en geven een vervolg aan het RVZ-advies ‘Zorg voor je gezondheid!’.

Hoe ver zijn wij met dit advies?

De projectgroep is momenteel bezig met het vaststellen van het startpunt van dit advies.

Projectteam

H.J. (Erik) Dannenberg

Dr. L.H.J. (Liesbeth) Noordegraaf - Eelens

Dr. A. (Aletta) Winsemius

Mr. D.C.H.D. (Dorle) Kok

Dr. E.M. (Ellen) Grootegoed