Een eerlijke kans op gezond leven

Een eerlijke kans op gezond leven

Onder de titel 'Beleid voor een gezonde leefomgeving' is de RVS begin 2020 gestart met verkenning van een advies over brede determinanten van gezondheid. Het resultaat is een advies over landelijke voorwaarden voor de regionale aanpak van gezondheidsachterstanden: 'Een eerlijke kans op gezond leven'.

In het in 2020 verschenen essay 'Gezondheidsverschillen voorbij' constateerde de RVS dat er in Nederland hardnekkige gezondheidsachterstanden zijn waaraan complexe ongelijkheid ten grondslag ligt. Om deze achterstanden terug te dringen, moeten beleidsmaatregelen en interventies meer gericht worden op die complexe ongelijkheid. 

In landelijk beleid groeit de aandacht hiervoor. Dit vertaalt zich echter nog nauwelijks in concrete beleidsmaatregelen. Lokaal en regionaal zijn er wel programma’s die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden vanuit de brede benadering die de RVS voorstaat. Landelijke voorwaarden vormen vaak obstakels waar deze programma’s tegenaan lopen. Daarom bereidde de RVS een advies voor met als centrale vraag:

Aan welke (landelijke) voorwaarden moet worden voldaan om lokale en regionale partijen goed toe te rusten om sociale en maatschappelijke oorzaken van hardnekkige gezondheidsachterstanden aan te pakken?

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Het advies is gepresenteerd op de RVS jaarconferentie 'Terugdringen van de complexe ongelijkheid achter gezondheidsverschillen', op 7 april 2021.

Projectteam