Gezonde en sociale leefomgeving

Gezonde en sociale leefomgeving

De leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid en ons welzijn. Maar onze omgeving kan ook ziekte, stress en eenzaamheid in de hand werken. Wat is een eigentijds en toekomstbestendig perspectief op een gezonde en sociale leefomgeving? Wat is daarbij de wisselwerking tussen collectieve en individuele preventie, en hoe komen we tot verandering?

Wij richten ons in ieder geval op deze onderwerpen: 

Maatschappelijke opgave

Oplossingen voor gezondheidsproblemen zoeken we primair in het medische circuit, bij professionals in de zorg. Tegelijkertijd staat de zorg onder druk.

De potentie van een omgeving die gezond gedrag in de hand werkt blijft daarbij onbenut (RIVM 2017). Sterker nog: het risico bestaat dat als er niets gebeurt, veranderingen in onze omgeving juist afdoen aan gezondheid of welzijn (RIVM 2018b). Steden worden immers drukker, andere gebieden juist leger en het milieu staat onder druk (CBS 2019a).

In een steeds verder geïndividualiseerde, digitale wereld kijken we niet meer automatisch naar de mensen in onze directe omgeving om. Ook onze digitale omgeving kan dus een bedreiging zijn voor ons welzijn, door minder fysieke ontmoeting, minder beweging en nieuwe verslavingen. Zo raken leefomgeving en levensstijl elkaar.

Dit alles zet de buurt, de wijk, het stadsdeel of het dorp, maar ook onze digitale leefomgeving als het ware onder hoogspanning.

Door vergrijzing zullen meer mensen aangewezen zijn op voorzieningen dichtbij huis. De beweging naar meer zorg thuis en in de wijk vraagt om nieuwe concepten en voorzieningen.

Tegelijkertijd ontstaat er zo ook een kans. Om die omgeving opnieuw in te richten en in te spelen op de mogelijkheden die digitale innovaties eveneens bieden - als een belangrijk hulpmiddel om afstanden te verkleinen en eenzaamheid te verminderen.

Dat vraagt een leefomgeving die niet alleen bijdraagt aan een betere gezondheid, maar ook blijft inspelen op behoeften en mogelijkheden van alle bewoners en gebruikers ervan.