Dr. I. (Ingrid) Doorten

Senior adviseur

linkedin Dr. I. (Ingrid) Doorten

Ingrid Doorten werkt als senior adviseur bij de RVS.

Zij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Ze specialiseerde zich in onderwijs- en familiesociologie. Haar proefschrift The division of unpaid work in the household, a stubborn pattern? gaat over de taakverdeling in het huishouden en maakt deel uit van een groot onderzoek naar familiebanden in Nederland. Vanaf 2005 werkte zij voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Haar aandachtsgebieden zijn jeugd en gezin, ouderenzorg, levensloop; de balans tussen formele en informele zorg; nieuwe vormen van solidariteit en thema’s die raken aan de domeinen wonen en werken.

Publicaties

  • Doorten, I. (2016) Aangenaam oud worden in de stad. In: Tijdschrift Milieu, november 2016, p. 20-21.
  • Meurs, P. & Doorten, I. (2016) Variatie geboden. Zorg voor ouderen in 2025. In: Waardigheid en Trots, Verpleeghuiszorg 2025, p. 116-123.
  • Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Inrichting publieke ruimte kan zelfredzaamheid inwoners bevorderen. Geraadpleegd op 27-10-2015 via www.socialevraagstukken.nl.
  • Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Ruimte voor redzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(4), 117-118.
  • Doorten, I. (2014). Redzaam ouder en zorg voor niet-redzame ouderen. In: Van Vliet J. en Jukema, J. (red.). Perspectieven op ouder worden en sociaal professionals (pp. 211-220). Den Haag, BoomLemma.

Contactgegevens

Telefoonnummer06 - 1179 7044
Mobiel070 - 340 6673
E-mail adres.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

In ontwikkeling