Dr. I. (Ingrid) Doorten

Senior adviseur

linkedin Dr. I. (Ingrid) Doorten

Ingrid Doorten werkt als senior adviseur bij de RVS.

Zij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Ze specialiseerde zich in onderwijs- en familiesociologie. Haar proefschrift The division of unpaid work in the household, a stubborn pattern? gaat over de taakverdeling in het huishouden en maakt deel uit van een groot onderzoek naar familiebanden in Nederland. Vanaf 2005 werkte zij voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Haar aandachtsgebieden zijn jeugd en gezin, ouderenzorg, levensloop; de balans tussen formele en informele zorg; nieuwe vormen van solidariteit en thema’s die raken aan de domeinen wonen en werken.

Publicaties

  • Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Inrichting publieke ruimte kan zelfredzaamheid inwoners bevorderen. Geraadpleegd op 27-10-2015 via www.socialevraagstukken.nl.
  • Doorten, I. & Meurs, P. (2015). Ruimte voor redzaamheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(4), 117-118.
  • Doorten, I. (2014). Redzaam ouder en zorg voor niet-redzame ouderen. In: Van Vliet J. en Jukema, J. (red.). Perspectieven op ouder worden en sociaal professionals (pp. 211-220). Den Haag, BoomLemma.
  • Doorten, I. (2013). Zonder omwegen. Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidariteit tussen generaties. Geron, 6(3), 37-40.
  • Doorne-Huiskes, A. van & Doorten, I. (2010). The complexity of parenthood in modern societies. In: Beets, G., Schippers, J. & Velde, E.R. te (eds.). The future of motherhood in western societies. Late fertility and its consequences (pp 107-124). Dordrecht, Heidelberg, London, New York, Springer.

Contactgegevens

Telefoonnummer06 - 1179 7044
Mobiel070 - 340 6673
E-mail adres.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

In ontwikkeling