Zorgstelsel op koers of op drift? Acht jaar RVZ adviezen over het nieuwe zorgstelsel

Datum: 20 juni 2014. Contactpersoon: Mr. M.W. (Marina) de Lint Zorgstelsel op koers of op drift? Acht jaar RVZ adviezen over het nieuwe zorgstelsel

In dit document zijn zowel adviezen van de Raad als signalementen van het CEG opgenomen, die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het nieuwe zorgstelsel. Dit document bevat derhalve niet alle publicaties van de Raad en het CEG in de afgelopen acht jaren. Voor een alomvattend overzicht: zie www.rvz.net en www.ceg.nl.

De geselecteerde adviezen en signalementen zijn in deze publicatie ingedeeld in de volgende onderwerpen, die de hoofdthema’s van de stelselveranderingen bestrijken:

  • Solidariteit en noodzaak tot kostenbeheersing
  • De patiënt
  • De professional
  • Sturen op kwaliteit
  • Verdieping stelsel
  • Decentralisatie langdurige zorg (toekomst AWBZ)
  • Preventie

De Raad sluit zijn overzicht af met een korte beschouwing, waarin hij met name ingaat op de vraag of het zorgstelsel berekend is op de uitdagingen waarvoor de zorgsector zich thans gesteld ziet.

Bij deze publicatie hoort ook de publicatie Zorgstelsel op koers of op drift? 26 persoonlijke verhalen.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Suzanne vd Bosch
@SUSi_suzanne
Dank @raadRVS voor dit advies: Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg: raadrvs.nl/publicaties/it…
@raadRVS retweeted
ActiZ
@ActiZbrancheorg
De @raadRVS vraagt u via ActiZ met hen mee te denken over zes kernopgaven rond zorg en hulp in Nederland: bit.ly/2sMyhZp
Alle tweets