Wisseling van perspectief De werkagenda van de RVS

Datum: 05 januari 2016. Wisseling van perspectief

Op 1 januari 2015 is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van start gegaan. Deze raad komt voort uit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In het eerste halfjaar heeft de RVS zijn eigen profiel gevormd. Hiertoe heeft de raad gesprekken gevoerd met usual en unusual suspects en hebben medewerkers van de raad inspiratienotities geschreven. Natuurlijk hebben de rechtsvoorgangers van de RVS ook een testament achtergelaten.

De raad kreeg van verschillende kanten opdrachten mee. Zomaar een greep uit de vragen die de RVS kreeg: of de raad de DBC-structuur even wil afschaffen, de Wmo kan herzien, de sluiting van de sociale werkvoorzieningen weet terug te draaien, burgerinitiatieven op het schild kan hijsen, integratie en participatie aan de onderkant van de samenleving op de agenda wil houden en de nieuwste technologieën in de zorg over het voetlicht kan brengen. De grondtoon van al deze verzoeken is steevast positief: ‘er is veel te doen’, ‘heb vooral ook oog voor nieuwe initiatieven en kansen’ en ’blijf niet hangen in de problemen en in wat niet goed gaat’.

De regering zelf is wellicht het ruimhartigst. Als opdracht formuleert zij dat deze nieuwe raad de regering en beide kamers van de Staten-Generaal zal adviseren ‘over het te voeren beleid op het gebied van volksgezondheid en samenleving waarbij alle aspecten die van invloed zijn op de volksgezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden betrokken, met bijzondere aandacht voor de rol van de decentrale overheden en veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn’.

Zo bezien kan de raad adviseren over ongeveer elk onderwerp dat in de samenleving speelt of zou moeten spelen. Zo’n ruim mandaat geeft vrijheid, maar brengt ook onrust. Het risico bestaat dat de raad geen eigen identiteit weet te ontwikkelen en dat mensen niet meer weten waarvoor zij bij de raad terecht kunnen. Tegelijkertijd biedt deze brede opdracht volop kansen om te kunnen adviseren over vraagstukken van volksgezondheid in relatie tot huisvesting, ruimtelijke ordening, werk, gezinssituatie, onderwijs en democratische rechten. Bovenal biedt dit mandaat de mogelijkheid om dat op een eigentijdse manier te doen.

Om de geboden kansen volop te benutten, heeft de raad op grond van een eigen visie en missie vier kernthema’s benoemd die voor de komende raadsperiode (2015-2019) leidend zullen zijn in de advisering. Deze kernthema’s geven richting aan de adviezen en activiteiten van de RVS in de komende vier jaar. Binnen deze thema’s heeft de raad dit voorjaar drie adviesonderwerpen gekozen waaraan hij nu al werkt.

De RVS beschrijft in deze werkagenda zijn visie, missie en werkwijze (paragraaf 2) en de kernthema’s (paragraaf 3). In paragraaf 4 en 5 staan respectievelijk de concrete onderwerpen die de RVS reeds onder zijn hoede neemt en de onderwerpen die de raad overweegt in de toekomst op te pakken. Het verslag van de presentatiebijeenkomst leest u terug in paragraaf 6. In paragraaf 7 gaan deelnemers aan de presentatiebijeenkomst in gesprek met de RVS over mogelijke adviestrajecten.

Downloads
Lees hier De werkagenda van de RVS
Kijk voor meer informatie op de website van de werkagenda

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Twee keer een half uur bewegen zal juist een verlichting geven. Er komt meer rust in de klas. Het is belangrijk dat… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Michel Rog
@michelrog
College in Tweede Kamer van Erik Scherder nav rapport #plezierinbewegen van ⁦@Onderwijsraad⁩ ⁦@NLsportraad⁩ ⁦… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.