Werkprogramma 2014

Datum: 18 november 2013.

Zoals bekend is de samenvoeging van de RVZ en de RMO in voorbereiding. In de samenstelling van zijn Werkprogramma 2014 heeft de RVZ deze samenvoeging expliciet meegenomen. Voorafgaande aan de daadwerkelijke samenvoeging streeft de RVZ naar samenwerking met de RMO bij alle relevante onderwerpen vanaf de start van de desbetreffende adviesprojecten.

In zijn Werkprogramma 2014 streeft de Raad nadrukkelijk naar afstemming met de ‘Rijksbrede thema’s ten behoeve van de programmering adviesraden’ van minister Blok en de gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’.

Dit Werkprogramma 2014 presenteert vier reguliere adviesonderwerpen, twee verzoeken tot samenwerking en een onderwerp voor een signalement. Naast de RMO zal er in het bijzonder intensief samengewerkt worden met de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de Rijksbouwmeester, Zorginstituut Nederland en het College voor Zorgverzekeringen.

Adviesonderwerpen:
1. E-health, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden
2. Vermaatschappelijking van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en chronisch psychiatrisch patiënten
3. Wegen naar kostenbeheersing: Pakket, convenant en/of spreekkamer?
4. Gezondheid, Zorg en Ruimte

Samenwerking:
1. Transitie in de zorg. Een veranderend zorglandschap vraagt om een nieuwe beroepen- en opleidingsstructuur.
2. Arbeid en participatie

Signalement:
1. Governance van zorgverzekeraars

CEG
1. Integriteit van zorgprofessionals en bestuurders in relatie tot externe maatschappelijke eisen
2. Integrale zorg en inter-professionele ethiek

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
nrc.nl/nieuws/2018/07…
@raadRVS retweeted
HOP
@hopersbureau
Psycholoog, mindfulness, yoga? Mentale druk jongeren vergt maatschappelijke aanpak, anders blijft het dweilen met d… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets