Van zorgcoöperaties tot sociale wijkteams Verschil in strategieën van gemeenten om te decentraliseren

Datum: 16 januari 2014.

Auteur: Ayeh Zarrinkhameh

Deze achtergrondstudie gaat over de strategieën die gemeenten op het oog hebben om de decentralisatie en daarmee de transformatie van het sociale domein zodanig te voorzien van tools en instrumenten dat kwaliteit van leven gewaarborgd blijft of zelfs verbetert, niemand buiten de boot valt en de (lokale) voorzieningen betaalbaar blijven. Strategieën die dus mogelijk effectief en efficiënt zijn (best-pratices). Deze worden in samenhang gebracht met de (sociale) structuurkenmerken van gemeenten en de daarmee samenhangende lokale en bestuurlijke cultuur (Deel B: hst. 5). Ter afsluiting volgen enkele aandachtspunten voor de uitvoering van de decentralisatie (hst. 6). Voorafgaand aan hst. 5 zijn enkele theorieën uitgewerkt omtrent organisatie en bestuur (Deel A: hst. 3). In hst. 4 is het analysekader kort toegelicht.

De focus ligt dus op de mogelijke invloed van (sociale) structuurkenmerken van gemeenten op de strategieën die ze (willen) hanteren in het kader van de decentralisatie. Het gaat hier met name om de decentralisatie AWBZ (begeleiding)1 naar Wmo.

In de beoogde decentralisatie van AWBZ (begeleiding) naar Wmo wordt het instrumentarium én de verantwoordelijkheid van gemeenten vanaf 2015 uitgebreid voor het compenseren van mensen met een ondersteuningsbehoefte in de belemmeringen die zij ondervinden in hun zelfredzaamheid en participatie. De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning te bieden voor zover het sociaal kapitaal van mensen en andere wettelijke voorzieningen dat niet doen (Hoenderkamp, 2011).

Ik dank mijn gesprekpartners voor hun waardevolle bijdrage door het delen van hun kennis, inzicht en ervaring. Tenslotte spreek ik mijn waardering uit voor de samenwerking met Regioplan. Ik beschouw hun expertise als een rijke aanvulling voor de inventarisatie en analyse van gemeentelijke strategieën. Voor een gedetailleerdere beschrijving en analyse van de geïnventariseerde strategieën refereer ik dan ook expliciet naar de studie van Regioplan (2013).

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Twee keer een half uur bewegen zal juist een verlichting geven. Er komt meer rust in de klas. Het is belangrijk dat… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Michel Rog
@michelrog
College in Tweede Kamer van Erik Scherder nav rapport #plezierinbewegen van ⁦@Onderwijsraad⁩ ⁦@NLsportraad⁩ ⁦… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.