Van rol naar bekostiging in 3D

Datum: 16 januari 2014. Contactpersoon: Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Auteur: Bart van de Gevel

Vanuit het Rijk vinden er drie decentralisaties plaats naar gemeenten: de participatiewet, de jeugdzorg en de overheveling van AWBZ-verantwoordelijkheden naar de WMO. Dit wordt in het veld ook wel afgekort als 3D. Voor het succes van deze operatie is het van belang hoe gemeenten hun rol oppakken en de bekostiging wordt vormgegeven. Centrale vraag in deze notitie is:

  • Hoe kunnen bekostigingsstrategieën ingezet worden om de doelstellingen van de decentralisatie te realiseren, en welke randvoorwaarden zijn bepalend voor het succes.

Om deze vragen te beantwoorden worden een aantal deelvragen beantwoord:

  • Wat zijn de belangrijkste doelen van de decentralisatie, en in het bijzonder die van AWBZ-verantwoordelijkheden, naar de WMO? (hoofdstuk 2)
  • Wat voor verschillende rollen kan een gemeente op zich nemen (hoofdstuk 3)?
  • Wat voor bekostigingselementen passen bij de verschillende rollen, en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? (hoofdstuk 5)
  • Wat voor strategieën ten aanzien van de rolinvulling en de bekostiging zien we in de praktijk, en wat voor dilemma’s en overwegingen spelen hierbij? (hoofdstuk 6)
  • Aan welke randvoorwaarden moet voldaan zijn, willen verschillende strategieën leiden tot het realiseren van de gestelde doelstellingen in het kader van de decentralisatie? (hoofdstuk 7)

Binnen deze notitie ligt de nadruk op de decentralisatie van AWBZ-verantwoordelijkheden naar de WMO. Deze decentralisatie wordt in samenhang bezien met de andere twee decentralisaties, en is het kader breed toepasbaar. Volgens het regeerakkoord zou het gaan om de AWBZ-taken persoonlijke verzorging en begeleiding. Uiteindelijk heeft het Kabinet besloten om de verantwoordelijkheid voor persoonlijke verzorging niet over te dragen naar gemeenten, maar naar zorgverzekeraars.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Dieger ten Berge
@DiegertenBerge
Rapport "de zorgagenda voor een gezonde samenleving" van @raadRVS. Ook relevant voor het lokaal bestuur!… twitter.com/i/web/status/8…
@raadRVS retweeted
Wim Gorissen
@GorissenWim
Verantwoording afleggen moet weer in dienst komen te staan van het dragen van verantwoordelijkheid voor kwaliteit v… twitter.com/i/web/status/8…
Alle tweets