Theorie en praktijk van menselijk gedrag in een solidair zorgstelsel

Datum: 12 maart 2013. Contactpersoon: L. (Leo) Ottes, arts

Auteur: Leo Ottes, arts

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe komt het toch dat beleid vaak niet tot het beoogde resultaat leidt? Zo zijn er de afgelopen decennia vele maatregelen bedacht om de kosten(stijging) van de zorg te beteugelen, maar het succes ervan is beperkt. De (collectieve) lasten worden nu zo hoog dat de solidariteit onder druk komt te staan. De op-lossingen die worden aangedragen, zoals verhoging van het eigen risico, eigen bijdragen, hogere premie voor ongezonde levensstijl, een grens stellen aan de kosten van behandeling – de € 80.000 per QALY discussie – leiden tot heftige emotionele discussies.

Vanwaar deze heftige emoties? De kennis van het menselijk gedrag is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen door vooruitgang op een aantal wetenschapsterreinen, zoals de evolutionaire speltheorie, (neuro)psychologie en sociobiologie/evolutiepsychologie.

In deze studie zijn deze inzichten beknopt beschreven en is nagegaan hoe deze benut kunnen worden in het beleid – evidence based policy making – om de solidariteit in de zorg te kunnen behouden.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Jan Kremer
@JKNL
Denk mee over de ‘Zorgagenda voor een gezonde samenleving". Ga naar: nl.surveymonkey.com/r/RVSzorgagenda en vul de enquête in.… twitter.com/i/web/status/8…
@raadRVS retweeted
Leyden Academy
@LeydenAcademy
Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen? Joris Slaets verzorgt 5e Els Borst Lezing @CEG_NL @Gezondheidsraad @raadRVStwitter.com/i/web/status/8…
Alle tweets