Achtergrondstudie Talrijke ideeën over een gezonde samenleving 17.000 ervaringen met zorg en hulp

Datum: 08 februari 2018. Achtergrondstudie Talrijke ideeën over een gezonde samenleving

In april 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Die publicatie was tevens het startsein voor een grootschalig gesprek over de uitwerking van de zes onderwerpen op de agenda. In de zomer van 2017 vroegen we een groot aantal mensen naar hun ervaringen en ideeën over zorg en hulp in Nederland. De RVS heeft zo veel mensen kunnen bereiken dankzij de samenwerking met ruim 40 ledenorganisaties in zorg en sociaal domein. Ze hebben ons geholpen onze vragen breed uit te zetten.

In deze achtergrondstudie maken we een analyse van wat ruim 17.000 cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten – elk vanuit hun perspectief – aan ervaringen en ideeën met ons deelden. Dat doen we voor elk van de zes onderwerpen uit De Zorgagenda.

Raadpleging
We noemen het met opzet een raadpleging. Het is een verkenning van mogelijke ideeën en aanknopingspunten voor de uitwerking van de zes onderwerpen. En dat op grond van individuele – en dus heel verschillende – ervaringen met zorg en hulp in Nederland. Het is geen representatief onderzoek. Zorg- en hulpverleners waren bijvoorbeeld sterk oververtegenwoordigd in de raadpleging ten opzichte van de andere groepen. Het was ons echter niet om aantallen ervaringen in algemene zin te doen, maar om de inhoud van unieke ervaringen en onderliggende patronen vanuit verschillende perspectieven en rond verschillende onderwerpen. Een belangrijke les uit de raadpleging is dat we met het gebruiken en het waarderen van al die verschillende ervaringen een kennisbron aanboren die onmisbaar is voor beleid.

Een uitwerking van de zes kernopgaven uit De Zorgagenda
In deze achtergrondstudie is een uitwerking van de zes kernopgaven uit De Zorgagenda te lezen. Die uitwerking bestaat uit een schets van de ideeën en ervaringen die de deelnemers aan de raadpleging met ons deelden. Het is dus een beschrijvende studie, waarin verschillende perspectieven op dezelfde vraag de revue passeren. De studie is daarmee een weergave van de meningen van de deelnemers en als zodanig niet de visie van de RVS.

We vroegen de deelnemers aan de raadpleging een keuze te maken voor het onderwerp dat zij het belangrijkst vonden. Over dat onderwerp werden een aantal vervolgvragen gesteld, steeds van min of meer dezelfde strekking:

1. Wat (is de grootste belemmering of het grootste knelpunt)?
2. Wie (is als eerste aan zet om daar iets aan te veranderen)?
3. Hoe (kan diegene of die organisatie dat doen)?

Bij de ‘wat’-vraag lag de focus soms op problemen of belemmeringen, soms juist op nieuwe ideeën of investeringen. Steeds is ook gevraagd naar concrete voorbeelden.

Deze achtergrondstudie is een weergave van ervaringen en ideeën van de deelnemers aan de raadpleging over wat de kwestie is die zij urgent vinden en hoe het daar wat hen betreft mee verder moet. In de vraagstelling is steeds aangesloten bij het perspectief van waaruit deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld. Er is – in overleg met experts – gepoogd om het taalniveau en het type vragen toegankelijk te laten zijn voor iedere deelnemer.

Per onderwerp uit De Zorgagenda heeft de analyse van de antwoorden van de deelnemers geleid tot een aantal concrete ideeën voor toekomstig beleid. Daarvoor hebben we allereerst gekeken naar de knelpunten die de deelnemers per onderwerp ervaren. We hebben geïnventariseerd welke ervaringen eruit sprongen en geanalyseerd welke patronen we gewaarwerden. Het viel ons op dat mensen heel persoonlijke en heel scherpe observaties hebben verwoord. Een selectie van de gedeelde ervaringen komt terug in de beschrijving bij de zes onderwerpen. Ook hebben we een analyse gemaakt van de suggesties voor verbeteringen en veranderingen en de suggesties voor wie daarbij dan aan zet is.

Zoals duidelijk terug te zien is in de zes analyses die op deze inleiding volgen, zit er behoorlijk wat overlap in de problemen en oplossingen die deelnemers aandragen. Sommige ervaringen en ideeën komen dan ook bij meerdere kernopgaven terug. Er zijn allerlei dwarsverbanden te benoemen. Dat doen we echter niet in deze achtergrondstudie, maar in het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp. Dat essay biedt een samenvatting van de bevindingen uit de raadpleging, gevolgd door de visie van de RVS op hetgeen er in de raadpleging met ons gedeeld is. Het essay is hier te downloaden.

De zes analyses in deze achtergrondstudie zijn een beknopte, beschrijvende weergave van wat we per kernopgave aan ervaringen en ideeën hebben ontvangen.

Downloads
Achtergrondstudie Talrijke ideeën over een gezonde samenleving – 17.000 ervaringen met zorg en hulp
Uitgebreide editie De Zorgagenda voor een gezonde samenleving

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Twee keer een half uur bewegen zal juist een verlichting geven. Er komt meer rust in de klas. Het is belangrijk dat… twitter.com/i/web/status/1…
@raadRVS retweeted
Michel Rog
@michelrog
College in Tweede Kamer van Erik Scherder nav rapport #plezierinbewegen van ⁦@Onderwijsraad⁩ ⁦@NLsportraad⁩ ⁦… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.