Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg Door slimmer werken meer kwaliteit met minder mensen

Datum: 23 januari 2011. Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg

Meer kwaliteit met minder mensen is mogelijk door in de zorg slimmer te werken. Om de verspreiding van arbeidsbesparende innovaties te versnellen en verbreden, zijn betere financiële prikkels noodzakelijk en is meer leiderschap in de zorg nodig. Een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid van patiënten en cliënten moet het leidend principe worden in de zorg.

Welk probleem lost dit advies op?

Er komen grote arbeidsmarktproblemen aan voor de zorg. Vergrijzing en ontgroening noodzaken tot een andere, minder arbeidsintensieve, wijze van zorgverlenen bij een minimaal gelijkblijvende kwaliteit. Bovendien verandert de vraag en dreigen de kosten onbeheersbaar te worden.

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

De cliënt kan kiezen op welke wijze hij wordt geholpen, en kan zo eigen regie houden en langer thuis blijven. Ook intramuraal wordt de cliënt zo veel als mogelijk ondersteund door slimme technologieën. Deskundig personeel levert passende zorg op maat. Mantelzorg zal in omvang en intensiteit moeten toenemen.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

De relatie tussen zorgverlener en patiënt verandert. De zorgverlener komt vaker in de rol van coach en begeleider. Zelfsturing en een grotere autonomie maakt de zorg aantrekkelijker voor toekomstig personeel. De zorg wordt daar geleverd, waar deze het meest doelmatig is en het beste voldoet aan de vraag. De zorgverlener moet mee in de nieuwe ontwikkelingen, slimme technologieën zijn onlosmakelijk verbonden aan het vak.

Wat kost het?

Arbeidsbesparende innovaties leiden vaak tot kostenbesparing, maar dat is niet het primaire doel. Het leveren van doelmatige, vraaggerichte zorg met minder mensen is dat wel. Innovatie (ontwikkeling en implementatie) kost initieel geld en tijd, maar levert uiteindelijk veel meer op.

Wat is nieuw?

Meer structurele financiële mogelijkheden voor de toepassing van arbeidsbesparende innovaties gekoppeld aan meetbare doelstellingen. Meer leiderschap en innovatieve cultuur in de zorg door continue bijscholing en herijking van het onderwijs.

Inspiratiedebat op 24 januari 2011

In de langdurige zorg moeten we veel meer investeren in innovaties. Dat vraagt om meer samenwerking met eigen collega’s en met collega’s in de regio. Aldus de belangrijkste uitkomst van het inspiratiedebat op 24 januari 2011, een initiatief van Vilans en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Ruim honderd bestuurders van zorginstellingen en zorgopleidingen spraken indringend met elkaar over arbeidsbesparende innovaties in de langdurige zorg. Want waarom staat innovatie niet bovenaan de strategische agenda?
Lees het verslag van dit inspiratiedebat.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Meepraten over sport&bewegen in het onderwijs? Meld je dan nu aan voor de dialoog die @Onderwijsraad samen met… twitter.com/i/web/status/9…
@raadRVS retweeted
Johan Lambregts
@BureauJohan
Vandaag interview Pauline Meurs over urgentie academisering van de verpleegkunde. Kenniscyclus praktijk onderwijs e… twitter.com/i/web/status/9…
Alle tweets