Relatie van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen Een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Datum: 11 maart 2015.

Auteurs: C.B.M. Kamphuis, A. Etman, J. Oude Groeniger en F.J. van Lenthe

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam
Juli 2014

Onze leefomgeving beïnvloedt onze leefstijl, ons welzijn en onze gezondheid. Althans, dat wordt algemeen aangenomen. Het wetenschappelijk bewijs hiervoor is nog niet zo eenduidig. De conclusie van diverse literatuursamenvattingen die de afgelopen jaren zijn verschenen, is dat er onvoldoende bewijs is om eenduidige conclusies te trekken en dat bevindingen inconsistent zijn. Echter, het betreft hier een wetenschapsgebied dat volop in ontwikkeling is en waar in hoog tempo nieuwe inzichten worden verkregen. Tegen die achtergrond geven wij in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in dit rapport op drie terreinen de stand van de wetenschap weer, namelijk voor de relaties tussen:

  • omgeving en leefstijl
  • omgeving en redzaamheid
  • omgeving en sociale verbindingen.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-n… #dezorgagenda
raadRVS
@raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
Alle tweets