Perspectief op gezondheid 20/20

Datum: 15 september 2010. Contactpersoon: Drs. F.J. (Flip) van Sloten Perspectief op gezondheid 20/20

Het kabinet creëert perspectief en voorwaarden voor een goed en houdbaar zorgaanbod dat adequaat inspeelt op de veranderende zorgvraag en zorgvrager. Het stemt bezuinigingen in de zorg hier op af. h2. Welk probleem lost deze zorgagenda op?

De houdbaarheid van de zorg, die de komende tien jaar steeds meer onder druk zal komen, vereist een nieuw perspectief. Met de hier beschreven strategische zorgagenda kan dit perspectief worden geboden.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

De consument blijft verzekerd van de noodzakelijke zorg, van goede kwaliteit en bereikbaar. Hij zal daarvoor zelf meer moeten doen, meer verantwoordelijkheid en regie voor zijn gezondheid, leefstijl en – bij ziekte – behandeling moeten nemen. Daarvoor komen faciliteiten beschikbaar: de inloopfunctie, ICT, ondersteuning door de verzekeraar.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Van de zorgverlener wordt meer verwacht: meer kwaliteit, doelmatigheid en transparantie. Meer resultaat in termen van maatschappelijk rendement: gezondheid en participatie. Daar wordt hij straks ook voor beloond. Na herstructurering ontstaat een omgeving die concurrerender is maar die tevens vrijheid en kansen biedt. De zorgvraag zal immers ook de komende jaren fors blijven groeien.

Wat kost het?

De essentie van dit advies is dat de zorg houdbaar en betaalbaar blijft. De zorguitgaven zullen hierdoor minder hard groeien. En minstens zo belangrijk: het draagvlak voor de collectieve zorg en publieke gezondheid zal toenemen.

Wat is nieuw?

De accentverschuiving van zz naar gg. Een integrale set instrumenten voor de noodzakelijke nieuwe ordening in de komende 10 jaar.

{afbeelding1}

{afbeelding2}

{afbeelding3}

  • Google+
  • LinkedIn

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.