Over governance van zorgverzekeraars gesproken een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief

Datum: 04 december 2014.

In het Plan van Aanpak van het signalement Governance van zorgverzekeraars is een achtergrondnotitie voorzien over relevante juridische aspecten. Het gaat daarbij in de kern om de vraag hoe het bestuur, het toezicht op het bestuur en de invloed van verzekerden is geregeld, zowel formeel (wettelijk) als informeel (zelfregulering).

De invalshoek voor deze notitie is de vraag of er een goede balans is in de zeggenschapsverhoudingen tussen het bestuur, het toezicht op het bestuur en de verzekerden (met andere woorden: of er sprake is van ‘good governance’). Dit brengt met zich mee dat in deze notitie geen uitputtende beschrijving of opsomming wordt gegeven van de verplichtingen die zorgverzekeraars uit hoofde van de vigerende wetgeving hebben. In deze notitie wordt vooral gefocused op onderwerpen waaruit blijkt dat de zeggenschapsverhoudingen niet eenduidig en/of niet in balans zijn.

Om deze onderwerpen goed te kunnen plaatsen volgt eerst een beschrijving op hoofdlijnen van de meest relevante (wettelijke) verplichtingen van zorgverzekeraars en de wijze waarop de governance is geregeld.

Het gaat in deze notitie vooral over de rol van zorgverzekeraars in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw); niet over hun rol in de uitvoering van de AWBZ.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
nrc.nl/nieuws/2018/07…
@raadRVS retweeted
HOP
@hopersbureau
Psycholoog, mindfulness, yoga? Mentale druk jongeren vergt maatschappelijke aanpak, anders blijft het dweilen met d… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets