Migratiepolitiek voor een open samenleving

Datum: 01 mei 2011. Contactpersoon: Dr. A.M. (Albertine) van Diepen Migratiepolitiek voor een open samenleving

Migratie is van alle tijden en Nederland is een open samenleving. Het is dus van belang, zeker met het vervagen van allerlei grenzen, dat Nederland een heldere en op de toekomst gerichte migratiepolitiek voert. De vitaliteit en de continuïteit van de Nederlandse samenleving zijn gediend bij heldere politieke keuzen. Welke eisen kan Nederland wel en niet stellen? Dit RMO-advies biedt een kader voor een heldere en toekomstgerichte migratiepolitiek met kansen en begrenzingen voor zowel de ontvangende samenleving als de binnenkomende migrant. Een van de aanbevelingen is om de migratiepolitiek los te koppelen van het integratievraagstuk en vooral vooruit te kijken naar wat Nederland nodig heeft. Het advies stelt dat economische voorwaarden leidend dienen te zijn bij de toelating van migranten en bepleit terughoudendheid bij het stellen van culturele eisen aan migranten. Van migranten kan vanzelfsprekend verwacht worden dat ze de beginselen van de democratische rechtsstaat onderschrijven.

  • Google+
  • LinkedIn

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.