Deelstudie 2: Meer aandacht voor participatie in de eerste lijn

Datum: 07 december 2012. Contactpersoon: Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Auteur: Drs. B.J.C. van de Gevel

Achtergrondstudie behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Burgers hebben steeds meer vragen op het grensvlak van participatie en zorg. Het gaat hier om verschillende doelgroepen als werknemers, zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), werklozen en mantelzorgers. Het huidige aanbod is onvoldoende toegerust op deze vragen. Zo houdt de eerste lijn on-voldoende rekening met participatie, waardoor de patiënt mogelijk te lang verzuimt en niet tijdig bij de juiste hulpverlener terecht komt. Ook schort het nog aan de samenwerking tussen de eerste lijn en de bedrijfsarts.

Ontwikkelingen als een meer actieve verzorgingstaat, langer doorwerken, meer chronisch zieken en een flexibelere arbeidsmarkt vergroten de noodzaak om in de eerste lijn rekening te houden met participatie. Nieuwe zorgmodellen als Sterk naar werk, Fit-4-work en het project Kapstok hebben gepoogd, of pogen dit te realiseren. Met wisselend succes. Het blijkt in elk geval belangrijk dat verschillende zorgverleners bewust zijn van elkaars kennis en kunde, elkaar weten te vin-den en doorverwijzen makkelijk wordt gemaakt. De beperkte tijd die de huisarts op dit moment heeft voor patiënten wordt als knelpunt gezien voor het signaleren van relevante arbeidsomstandigheden. Ook structurele financiering voor deze nieuwe zorgmodellen blijft moeilijk. Daarnaast is het de vraag of het kosteneffectief is om bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en mantelzorgconsulenten fysiek spreekuur te laten houden in de eerste lijn. Mogelijk kan dit via e-health toepassingen efficiënter vormgegeven worden.

Om het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag is het goed om in te zetten op het bij- en nascholen van eerstelijns-zorgverleners op het thema participatie. Daarnaast is de implementatie van verwijsprotocollen, leidraden voor samen-werking en een goede sociale kaart in de praktijk wenselijk. Ook kunnen er meer contactmomenten gecreëerd kunnen worden tussen verschillende hulpverleners en zouden wijkscans de eerste lijn meer bewust kunnen maken van de participatie-achtergrond van hun populatie. Tot slot is het belangrijk om de zelfregie van werknemers en patiënten te versterken, zodat deze beter kunnen navigeren tussen curatieve en arbocuratieve zorg.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Pieter Hilhorst
@Pieterhilhorst
Hoe emanciperende technologie de kloof tussen cans & cannots kan verkleinen. Het artikel in @DeGroene van Sacha Hil… twitter.com/i/web/status/9…
@raadRVS retweeted
WRR
@WRRDenktank
De gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden staat nu online met column van Michael van Praag @NLsportraad en een overzi… twitter.com/i/web/status/9…
Alle tweets