Invloed van de organisatie van medisch specialisten op de governance van het ziekenhuis

Datum: 19 december 2013. Contactpersoon: Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Auteur: Bart van de Gevel

Recente incidenten – zoals bij het Maasstad Ziekenhuis, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en het Medisch Spectrum Twente – geven aan dat de kwaliteit en veiligheid binnen ziekenhuizen niet altijd gegarandeerd is. Om deze incidenten in de toekomst te voorkomen wordt er door de politiek nadrukkelijk gekeken naar de governance van ziekenhuizen. Hoewel binnen de ziekenhuiszorg de Raad van Bestuur formeel eindverantwoordelijk is voor kwaliteit en veiligheid, is deze voor het waarborgen voor een belangrijk deel afhankelijk van het functioneren van professionals, in het bijzonder medisch specialisten.

Dit artikel gaat over de invloed van de organisatie van medisch specialisten op de governance van het ziekenhuis. De centrale vraag is wat de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie van medisch specialisten betekenen voor de governance van het ziekenhuis. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst de relatie tussen Raad van Bestuur en medisch specialisten beschreven. Hierna worden de belangrijkste instrumenten besproken die de Raad van Bestuur tot zijn beschikking heeft om deze relatie te beïnvloeden. Vervolgens wordt van een aantal mogelijke ontwikkelingen aangegeven wat deze betekenen voor de organisatie van medisch specialisten, en wat voor invloed dit heeft op de governance. Tot slot volgen enkele conclusies.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
SZN
@Zwerfjongeren
Spits schuldhulp toe op mensen in risicovolle levensgebeurtenissen. Denk: jongeren die #jeugdzorg verlaten '… twitter.com/i/web/status/8…
@raadRVS retweeted
Suzanne vd Bosch
@SUSi_suzanne
Dank @raadRVS voor dit advies: Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg: raadrvs.nl/publicaties/it…
Alle tweets