Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw

Datum: 01 december 1997. Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw

In het advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw beantwoordt de RVZ de vraag: hoe moet de ggz worden gefinancierd, vanuit de AWBZ of anderszins?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, doet de Raad een stap terug en probeert het doel van de ggz te bepalen.

Als doel van de ggz ziet de Raad de zorg voor mensen met een psychische ziekte. Dat is de kerntaak. Ggz is dus gezondheidszorg. Dat betekent dat het zorgproces in de ggz volgens de Raad, moet verlopen zoals idealiter in de rest van de gezondheidszorg het geval is. De huisarts is dan poortwachter, de gespecialiseerde ggz is niet vrij toegankelijk en er is een onderscheid tussen ziekenhuis- en verpleeghuiszorg en tussen wonen en zorg.

Consequent doorredenerend vindt de Raad daarom dat de ggz uit de ZFW en de particuliere ziektekostenverzekeringen moet worden gefinancierd. Een klein deel van de ggz past wel in de AWBZ: de verpleeghuiszorg voor psychiatrische patiënten. Ook kan de gemeente een belangrijk deel van de zorg voor deze patiënten overnemen.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@raadRVS retweeted
Sylvia Bloemers
@SylviaBloemers
Zorginkoop sluit onvoldoende aan bij wensen en behoeften van burgers. Goede publicatie @raadRVS @kngf raadrvs.nl/uploads/docs/Z…
@raadRVS retweeted
Eerstelijnbreed
@eerstelijn1
Er ingrijpende veranderingen nodig om mensen met stapeling aan problemen passende zorg en hulp te bieden ow.ly/U4bX30fMAUo @raadRVS
Alle tweets