Feitelijke en gewenste solidariteit in de zorg

Datum: 12 maart 2013. Contactpersoon: Mw. drs. S.S. (Sasvita) Baldewsing

Auteur: Mevrouw drs. S.S. Baldewsing

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In deze achtergrondstudie worden de belangrijkste kwantitatieve gegevens bij elkaar gebracht over de feitelijke en gewenste solidariteit in de zorg. Deze dienen ter onderbouwing voor het advies over het belang van wederkerigheid. Er is gekozen om in te zoomen op risicosolidariteit, met name op leefstijl- en leeftijdsolidariteit. Risicosolidariteit in de gezondheidszorg gaat over de verdeling van de zorguitgaven. Niet iedereen is in staat de noodzakelijke zorg voor zichzelf en zijn gezin te betalen. Individuele zorgkosten komen met onvoorspelbare pieken en dalen. Risicosolidariteit bij de Nederlandse zorgverzekeringen wordt de premiedifferentiatie naar risicoprofiel afgezwakt of zelfs niet toegepast. Iedereen is voor dezelfde premie verzekerd, ongeacht de voorspelbare verschillen in zorgvraag en zorgkosten. Wat betreft de leefstijlsolidariteit is het bekend dat veel ziektelast gerelateerd is aan omgevingsfactoren en gedrag. Risicofactoren die hier mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld roken, stress, te weinig bewegen en ongezond voedsel. Het betreft vaak mensen met een lage opleiding of inkomen lage sociaal economische status (ses). Wat betreft de leeftijdsolidariteit is er sprake van een dubbele vergrijzing. Ten eerste heb-ben de komende cohorten ouderen een grote omvang (baby-boomers). Ten tweede zullen deze cohorten gemiddeld een veel hogere leeftijd bereiken dan voorgaande cohorten. De zogenoemde grijze druk zal daardoor in 2040 een recordhoogte bereiken. Wat betekenen deze twee verschillende ontwikkelingen voor de feitelijke en gewenste solidariteit van de zorg?

In deze achtergrondstudie zijn gegevens verzameld over leef-stijl-, leeftijdsolidariteit en opvattingen van burgers over solidariteit. Het biedt de lezer veel informatie, maar geeft geen (kritische) analyse van de gegevens. De analyse is opgenomen in het advies over solidariteit.

  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
@Joost_Walraven Mentale druk onder #jongvolwassenen vraagt om aanpak op maatschappelijk niveau. Lees hier het essay… twitter.com/i/web/status/1…
raadRVS
@raadRVS
nrc.nl/nieuws/2018/07…
Alle tweets