Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico’s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning

Datum: 16 januari 2014.

Auteurs: Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters
Movisie, december 2013

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen die een oplossing moeten bieden voor een aantal problemen op lokaal niveau. De decentralisaties en transities moeten de fragmentatie van het ondersteuningsaanbod tegengaan, moeten de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperken en moeten een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving.

In de transformatie naar deze participatiesamenleving ligt dan ook de nadruk op meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en toename van maatschappelijke participatie. Eerst zelf oplossen, samen met het sociale netwerk en andere (informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties.
Zoveel mogelijk op eigen kracht en alleen waar echt nodig, met lichte en gerichte ondersteuning van een professional. Pas als deze vormen geen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op zwaardere ondersteuning. Met andere woorden: professionele zorg en ondersteuning moet effectiever en efficiënter ingezet worden.

Er zijn tal van goede voorbeelden voorhanden die illustreren hoe de participatiesamenleving vorm krijgt. Succesverhalen die tonen hoe veerkrachtig de informele zorg is en welk (nieuw) potentieel aangeboord kan worden. Deze verhalen stemmen hoopvol: er is blijkbaar veel mogelijk. Maar er zijn ook zorgen om de meest kwetsbaren in onze samenleving. Hoe vergaat het hen in de participatiesamenleving? In deze achtergrondstudie hebben we ons gericht op die groep. Een groep die opbloeit binnen een veilige en vertrouwde omgeving, waar structuur geboden wordt. Kwetsbare mensen zijn ook vaak krachtig, net zoals krachtige mensen soms kwetsbaar zijn.

Vaak wordt het vergroten van ‘eigen kracht’ gekoppeld aan de doelstelling: lagere kosten. De vraag rijst in hoeverre een (verdere) bezuiniging op professionele ondersteuning, juist bij groepen kwetsbare mensen, gewenst is. Deze voorstudie geeft hier een helder antwoord op door kwetsbare mensen zelf aan het woord te laten.

  • Google+
  • LinkedIn

Gekoppeld aan advies

Recente tweets Uitklappen Inklappen
raadRVS
@raadRVS
Doelbepaling zorgt voor passende besluiten: raadrvs.nl/actueel/item/d… pic.twitter.com/EDsJvnGbrg
@raadRVS retweeted
Kinderopvangtotaal
@Kinderopvang_MV
De helft van de kinderen beweegt te weinig. Daarom pleiten deze raden voor meer beweging in het onderwijs en kinder… twitter.com/i/web/status/1…
Alle tweets

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.