G. (Greet) Prins

G. (Greet) Prins

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca. 6.300 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 7.500 cliënten met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’.

Nevenfuncties

Ook bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. Ze is lid Raad van Commissarissen CSU en lid van de Raad van Beheer Cosun (Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., holding van o.a. Suikerunie, Aviko). Tevens is zij voorzitter Raad van Toezicht NCRV, vice-voorzitter KRO-NCRV, vice voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid Raad van Advies van het CAK.

Zij heeft ruime ervaring als manager en directeur in zowel de profit als not for profit sector. Zo was zij onder meer CEO van het reclamebureau Saatchi & Saatchi Nederland en directeur Vernieuwing bij UWV. Voor haar werkzaamheden bij UWV ontving zij de titel ‘Communicatievrouw van het Jaar’.

In het verleden heeft Greet Prins zitting genomen in diverse adviesorganen van de overheid en not for profit organisaties. Zij was onder meer lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, voorzitter van de Denktank Risicocommunicatie Voedsel en Waren Autoriteit en Lid van de Commissie Wallage die een advies uitbracht over de toekomst van overheidscommunicatie. Ook was ze lid van het bestuur van Nationaal Instituut Duurzaam Ondernemen en voorzitter van het bestuur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.