Dr. C.B. (Bas) Leerink

Dr. C.B. (Bas) Leerink

Functie
Raadslid
Telefoonnummer
070 - 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl

Dr. C.B. (Bas) Leerink is sinds januari 2019 partner bij IG&H. Bij dit consultancybureau zet de heer Leerink zijn uitgebreide kennis over de gezondheidszorg in ten behoeve van de patiënt.

Ook is de heer Leerink sinds maart 2020 hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat heeft als doel de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk spreiden over heel Nederland.

Tot eind 2018 was hij bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in Enschede, één van de grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. Van 2008 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van Menzis. Daarvoor was de heer Leerink als directeur Zorgmanagement verantwoordelijk voor de zorginkoop. In de jaren 1997 – 2003 heeft hij gewerkt bij McKinsey&Company; de laatste jaren als onderdeel van het leiderschapsteam van de Gezondheidszorgpraktijk in Europa.

Nevenfuncties

De heer Leerink is daarnaast voorzitter van de Raad van Toezicht van ZIO/SHMH in Maastricht, en lid van het dagelijks bestuur van de vereniging van Traumacentra, LNAZ.