M. (Myrthe) Lenselink MA

M. (Myrthe) Lenselink MA

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
06 - 15 03 50 42
E-mailadres
m.lenselink@raadrvs.nl

Myrthe Lenselink werkt sinds 2017 als senior adviseur bij de RVS en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de RVS. Wat zij bijzonder vindt aan haar werk is dat ze echt de tijd en de middelen krijgt om anders te kijken naar zorg en de samenleving. Haar bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar nieuwe ontwikkelingen daarin, welke waarden daarbij kunnen botsen en welke impact dit heeft op betrokkenen. Om deze adviezen nog beter over te brengen, werkt de RVS aan nieuwe, inspirerende vormen van kennisdeling. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg brengen nieuwe ethische vragen met zich mee. Die moeten we uitpluizen, om goede zorg te bevorderen.

Loopbaan

Myrthe studeerde Filosofie en Applied Ethics (MA) aan de Universiteit van Utrecht. Zij studeerde af op het onderwerp integriteit. Tijdens het afstuderen (2014) liep Myrthe ook stage bij het CEG. Na vervolgens enkele jaren te hebben gewerkt bij een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van integriteit, ongewenste omgangsvormen en bedrijfsrecherche, werkt Myrthe sinds 2017 weer voor de RVS en het CEG.

Haar aandachtsgebieden zijn ethiek van technologie, omgaan met de dood, integriteit, en het spanningsveld tussen veilige zorg en goede zorg.

Publicaties

Myrthe Lenselink werkt(e) onder andere aan de volgende CEG signalementen en RVS activiteiten:

RVS:

CEG: